Varför inte Takfîr på den som förnekar ad-Dadjdjâl?

publicerad
01.11.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124546

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Vad är domen för den som förnekar att ad-Dadjdjâl kommer att komma?

Svar: Om han känner till bevisen och förnekar, är han otrogen. Ty härmed har han förnekat något som har rapporterats mångfaldigt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Om han däremot är okunnig och inte känner till bevisen, klargör man dem för honom. Skulle han fortsätta förneka efter klargörandet, anses han vara otrogen. Ty denne beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).