Varför inte Takfîr på den som förnekar ad-Dadjdjâl? II

Fråga: Vad är domen för den som förnekar att ad-Dadjdjâl kommer att komma?

Svar: Om han känner till bevisen och förnekar dem, är han otrogen. Ty han har förnekar något som har rapporterats mångfaldigt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Om han däremot är okunnig som inte känner till bevisen, skall det klargöras för honom. Om han fortsätter förneka efter klargörandet hädar han. Ty han har beljugit Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).