Varför inte Takfîr på den som förkastar hadîther hos al-Bukhârî och Muslim?

publicerad
28.06.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/bryhari–1427-3-3.mp3 
Datum: 1427-03-03/2006-04-01
Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Den som förkastar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther vilkas äkthet det råder enighet om, som de i al-Bukhârî och Muslim, och avvisar dem utmed sitt intellekt – säger vi att han är vilsen eller otrogen?

Svar: Om han missförstår, följer blint eller är okunnig, förklarar och klargör vi för honom. Om han därefter skulle förbli med sin åsikt, hädar han. Härmed gör han det avsiktligt. Om han förkastar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord avsiktligt och vet att de är autentiska från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hädar han.