Varför ignorerar ni alla dessa bevis?

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 57-59

Allâh (subhânah) sade:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Säg: ”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”1

Till dessa förbjudna vägar hör folk som besitter Khawâridjs och Mu´tazilahs metodiker då de inte efterlever den trohetsed som tillkommer den muslimske ledaren. Istället finner du hur de förtalar makthavarna, nedvärderar dem framför ungdomarna och uppviglar dem till att hata dem. Det är inte tillåtet. Således måste vi akta oss för dessa metodiker. Sade inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den som lyfter sin hand från lydnad träffar Allâh argumentslös på Domedagen. Den som dör utan trohetsedens ok runt halsen dör den förislamiska tidens död.”2?

Muslim rapporterade via Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ni kommer att få ledare varpå ni kommer att vara bekanta med något och obekanta med något annat. Den som vet har rentvåtts och den som fördömer har skonats. Problemet är han som behagas och följer.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte bestrida dem?” Han svarade: ”Nej, inte så länge de ber.”3

´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider, när någon prioriteras före oss och att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”4?

Måhända konspirerar de sådant hemligt och dolt medan de offentligt dementerar det. Det är ett otillåtet hyckleri att tycka en sak och säga en annan. Vi måste vara ärliga och konkreta. Måhända säger vissa att de inte alls är för uppror. Ert tal mot makthavarna är ju ett muntligt uppror mot makthavarna ehuru det inte är väpnat. Om du gömmer dig för människorna så ska du veta att Allâh vet vad du gömmer dig för och att Han kommer att avlöna dig därefter; om du gör goda handlingar, belönas du, och om du gör dåliga handlingar, straffas du. Vi är alltså skyldiga att lyda makthavarna. Som ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider, när någon prioriteras före oss…”

Det vill säga att även om ni ser att makthavarna prioriterar sig själva och bortprioriterar er, så får ni fortfarande inte revoltera. Detta är den korrekta metoden. Varför ignorerar ni alla dessa bevis?

16:153

2Muslim (1851).

3Muslim (1854).

4al-Bukhârî (7055) och Muslim (1709).