”Varför hälsade jag på dig?”

al-Bukhârî sade:

´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: Mu´âwiyah berättade för mig, från Abû Maryam som berättade att han hörde Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) säga:

”Den som träffar sin muslimske broder skall hälsa på honom. Och om det kommer ett träd eller en vägg mellan dem varefter han sedan träffar honom så skall han hälsa på honom igen.”

Detta är en Sunnah som försummas av många människor för att de antingen är okunniga om den eller också för att de inte månar om den. Jag kommer ihåg hur jag som ung en dag gick tillsammans med Shaykh al-Albânî här i al-Madînah. Jag gick bredvid honom och rätt som det var kom en pelare mellan oss. Efter att ha vi hade gått förbi pelaren vände han sig mot mig leendes och sade:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ

”Fred med er.”

Jag svarade:

وعليكم السلام

”Och fred mer er.”

Han frågade:

”Varför hälsade jag på dig?”

Jag kände inte till den här hadîthen så jag log och svarade:

”Det är bra att hälsa.”

Då nämnde han hadîthen för mig. Shaykhen var den förste som lärde mig den hadîthen. Må Allâh benåda honom.