Varför gråter du?

Sa´îd bin ´Âmir adh-Dhuba´î sade:

Sulaymân at-Taymî hade insjuknat och började gråta. Det sades: ”Varför gråter du?” Han svarade: ”Jag gick förbi en Qadarî och hälsade på honom. Nu fruktar jag att jag skall stå till svars för det.”

Mahdî bin Hilâl sade:

Jag kom till Sulaymân at-Taymî och såg att han hade fått besök av Hammâd bin Zayd, Yazîd bin Zuray´, Bishr bin al-Mufadhdhal och våra kollegor från Basrah. Han nämnde inte en hadîth för någon förrän han hade testat honom med frågan: ”Är otukt förutbestämt?” Om personen svarade ja krävde han att han svär vid Allâh att han anser det vara hans religion. Om han gjorde det berättade han fem hadîther för honom.”

Mu´âdh bin Mu´âdh sade:

Sulaymân brukade inte ge någon av oss mer än fem hadîther. Det fanns en man bland oss som tjatade på honom. Då sade Sulaymân at-Taymî: ”Jag frågar dig i Allâhs namn: är du en Djahmî?” Han svarade: ”Så smart du är. Hur känner du mig?”