Varför gifte sig profeten med Khadîdjah?

Fråga: Det har dykt upp människor som säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte sig med Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ) för att han saknade moderkärlek. Vad anser ni om den som säger så?

Svar: Det betyder att Khadîdjah hade hans moders roll? Så talar bara en människa som saknar förståelse. Han gifte sig med Khadîdjah utav samma motiv som alla andra män har när de gifter sig med kvinnor. Allâh har tillåtit det. Allâh har tillåtit det för männen. Det är Allâhs väg. Han gifte sig inte med henne för att hon skulle ersätta hans moder. Skall du låta bli att gifta dig om din moder lever och är tillsammans med dig? Vad är det för tankesätt?