“Varför Fiqh när det finns Hadîth?”

Fråga: Varför studerar vi Fiqh-böcker när det räcker med Hadîth-böckerna? Därtill har imamerna förbjudit oss att sysselsätta oss med deras ord istället för Sunnah.

Svar: Fiqh är betydelsen av Sunnah. Fiqh är den utdragna betydelsen ur hadîtherna. Fiqh kommer inte från filosofin, skolastikerna eller människotänk. Den är hämtad ur hadîtherna. Dock kan det förekomma fel i förståelse, begrepp och åsikter. Men i helhet är de fyra rättsskolorna Ahl-us-Sunnahs rättsskolor. De är Salafs studenter.