Varför en väg till ´Îd-bönen och en annan därifrån?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (16/237)

Fråga: Vad är visheten med att ta en väg till ´Îd-bönen och en annan därifrån?

Svar: För vår del ligger visheten först och främst i att rätta oss efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Handlingen är nämligen Sunnah.

För det andra visas ´Îd-bönens ritualer i hela samhället.

För det tredje ser man efter hela samhällets behövande människor.

För det fjärde kommer de båda vägarna att vittna för gångaren på Domedagen.