Varför Djarh wa Ta´dîl på dagens människor?

Det finns inte tid till att nämna alla dagens kritiserade individer. Personen som – om Allâh vill – kommer att skriva ned dagens kritiserade individer är en av våra bröder.

Han kommer att göra det så att man kan skilja mellan en Sunnî och innovatören, den trovärdige och den lögnaktige, den okunnige och den kunnige.

Detta skall göras så att man vet var ash-Sha´râwî och hans jämlikar står. Håller de fast vid Sunnah eller går de hand i hand med samhället?

Detta skall göras så att man vet var Râfidhahs lögnare står. Exempel på dem är författaren till boken ”´Alî – min al-Mahd ilâ al-Lahd”. Deras böcker har blivit utspridda och ingen annan än Ahl-us-Sunnah klargör deras villfarelse, avvikelse och lögn. Detta är en plikt som religionen ålägger och i synnerhet med tanke på att de lärda har blivit för gamla för att lära ut och böckerna sprids.

En person som vill väl köper vilken bok som helst, men boken kan bestå av ormar utan att han vet om det.