Varför bryter inte försats fastan?

Fråga: Ni nämnde hadîthen ”Han avstår från sin lust” för att bevisa att lustfylld utlösning bryter fastan. Varför kan man inte säga detsamma om försatsen?

Svar: Därför att försatsen vare sig utsöndras med lust eller hamnar i livmodern. Om man inte känt av dess fukt skulle man aldrig vetat att den utsöndrats. Den utsöndras nämligen utan lust. Visserligen kan försatsen komma på grund av lust, förslagsvis kyssar, men den i sig saknar känsla. Ingen känsla upplevs i samband med dess utsöndring. Njutningen är avskild från försatsen varför den utsöndras utan sprut och känslor. Det är bara dess fukt som känns.