Varför betalade inte profeten allmosa?

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

al-Muhâdharah ad-Difâ´iyyah, sid. 8

För att man inte ska behöva betala allmosa säger han att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte betalade allmosa. Ett sådant klent tvivel kan bara komma från en person med lite kunskap. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betalade inte allmosa eftersom hans egendom aldrig uppnådde den åläggande gränsen för allmosa ett helt år, annars hade han betalat allmosa. Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inkomst kom från krigsbyten. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt uppehälle har satts i skuggan av mitt spjut.”

Han tog sin andel av krigsbyten som han använde för att försörja sina hushåll och betala sina skulder. Hela hans liv handlade om att förmedla budskapet, efterleva ansvaret, instruera samfundet och kämpa för Allâhs sak. Han var inte sysselsatt med att samla pengar och bygga palatser.