Varför bara tio faktorer som nollställer islam?

Fråga: Från Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb har det blivit bekant att faktorerna som annullerar islam är tio stycken. Varför begränsade han sig vid det antalet och i vilken faktor hamnar avsaknaden av bönen?

Svar: När Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) nämnde de tio faktorerna som annullerar islam nämnde han endast exempel på dem. De är inte alla faktorer. Det vill säga bland faktorerna som nollställer islam hör dessa tio. Shaykh-ul-Islâm levde på en tid som präglades av avguderi. Han nämnde faktorerna som nollställer islam utifrån hans tid.

Vad gäller avsaknaden av bönen, tyder Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas samstämmighet (som har återberättats från flera håll) på att den som inte ber är otrogen om han så skulle låta bli att be utav lathet.