Varför är leasing förbjuden?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: Varför är leasing förbjuden?

Svar: Därför att den kombinerar två olika avtal där varje avtal har sin dom. Alltså är det inte tillåtet. Därtill är varan okänd eftersom man inte vet hur det hela avtalet slutar. Det är alltså handel med en sak vars framtid är okänd. Dessutom ska ett köp inte skjutas upp. Det ska ske på plats och vara närvarande. Det är inte tillåtet med framtida köp i den bemärkelse att ett köp går i hamn först när en person anländer eller när en månad infaller. Det måste vara närvarande.