Varför är innovatören värre än syndaren?

Fråga: Varför är innovatören värre än syndaren?

Svar: Därför att innovatören tror att han har rätt. Därför är chansen liten att han ångrar sig, ty han anser att han har rätt. Vad syndaren beträffar, så vet han att han syndar. Han är rädd för Allâh och har lätt för att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall).