Varför är det avguderi att be döda om hjälp?

Fråga: Varför är det avguderi att be döda om hjälp?

Svar: Bön om hjälp är en form av dyrkan. När man ber den döde om hjälp blir personen en avgudadyrkare eftersom han har dyrkat någon annan än Allâh.