Varför använder sig dagens Khawâridj av Salafs uttalanden?

Fråga: När vi läser Takfîrî-ungdomarnas uttalanden, ser vi att ingen av dem citerar Nadjdah al-Harûrî, Nâfi´ bin al-Azraq, Qatarî bin al-Fadja’ah eller at-Tarmâh bin Hakîm. Faktum är att de klandrar dem precis som ni gör. I stället citerar de Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, Ibn Taymiyyah och Muhammad bin Ibrâhîm. Deras uttalanden och domar är fulla av dem. De citerar aldrig någon av Khawâridj. Inte heller citerar de Hasan al-Bannâ, al-Mawdûdî, Muhammad ´Abduh eller al-Afghânî. Visserligen förekommer det ett litet antal citat från Sayyid Qutb som emellertid inte kan jämföras med antalet citat från Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim. Vad säger ni om det?

Svar: Om de hade citerat Khawâridjs imamer, skulle ingen ha lyssnat på dem. De tror att de följer Salafs metodik men det är många som avser gott och aldrig uppnår det. För att få de okunniga att tro att de verkligen följer Salafs metodik, tar de imamernas uttalanden och förvanskar dem och tolkar dem på det sätt som passar deras teorier. Om vi funderar över dessa imamers uttalanden som Ibn Taymiyyah och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, ser vi att de är fjärran från det dessa människor tycker och tänker. Vi ser hur Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb alltid säger:

”Vi gör endast Takfîr på den Allâh, profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller samstämmigheten gör Takfîr på.”

Detta räcker för oss. Detta är hans uttryckliga tal som klargör hans troslära. Därefter kommer dessa människor och tar delar av hans tal som kan tolkas på flera sätt. Exempel på det är Shaykh Muhammad bin Ibrâhîms Fatwâ som uttryckligen säger att det inte är större otro att döma med mänskliga lagar. Det finns dock en annan Fatwâ som kan få en att förstå att han gör Takfîr på den som dömer med mänskliga lagar. Då tar de åt sig detta oklara uttalande och lämnar det klara och tydliga. Dessa människor letar bara efter otydliga texter i stället för att tolka de otydliga texterna med hjälp av de tydliga. Sharî´ahs princip säger att det mindre tydliga i Allâhs bok och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah skall tolkas med hjälp av det tydliga.

Trots att imamernas ord är klara och tydliga, letar de efter det otydliga och lämnar det tydliga. De klär sig i Salafiyyahs kläder då de egentligen färdas på al-Ikhwâns och Khawâridjs metodik vare sig de vet det eller inte, accepterar det eller inte.