Varför anklagas Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn för Irdjâ’?

Fråga: Det finns vissa ungdomar som anklagar Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och Shaykh Ibn ´Uthaymîn för att vara denna tids Murdji’ah och att de är samfundets mest vilseledda människor. Hur råder ni dessa?

Svar: Hur som helst. Varför anklagar de dem för det? De anklagar dem för Irdjâ’ och andra trosläror. De anklagar Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn för Irdjâ’ för att de inte gjorde uppror mot makthavaren och för att de inte gjorde Takfîr på muslimerna. De ville att de skulle vara på det viset. Men när dessa människor inte klarade av det, anklagade de dem för Irdjâ’.

Deras tal baseras på lusten – och skydd sökes hos Allâh – och de anklagade de två Imâmerna för någonting de inte har att göra med. Det enda vi känner till från dem är gott, upprätt och korrekt tillstånd och uppmaning till att hålla fast vid Boken, Sunnahn och Salafs metodik. Detta har vi lärt oss från dem – må Allâh förbarma Sig över dem.

Men när de inte kom överens med dem om sin villfarelse, anklagade de dem för att vara Murdji’ah. De anser nämligen att den som inte gör Takfîr på muslimerna är en Murdji’î.