Varenda en som förnekar någon av Allâhs egenskaper är en Djahmî

Beträffande Djahmiyyahs innovation och prövning, så har den avvisats av Ahl-us-Sunnahs lärda på det hårdaste sättet. De sade att Djahmiyyah är vilsna, varnade människorna för dem, fördömde dem som sitter med dem och skrev böcker och avhandlingar mot dem, vilka känns till av studenterna.

Även om Djahmiyyah i grund och botten är ett namn på en troslära som Djahm och hans anhängare kallade till, bör man veta att Salafs lärda började med tiden kalla varenda en som förnekar Allâhs (ta´âlâ) egenskaper, eller åtminstone vissa, för detta namn. På så sätt kallade de varje Mu´tazilî, Ash´arî och deras jämlikar, som förnekar alla eller vissa egenskaper, för detta namn.