Värdet av Tawhîd förstås inte förrän man har kunskap om dess motsats

Publicerad: 2012-01-22
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/93)

 

En person inser inte värdet och förträffligheten av Tawhîd och hur man lever upp till det förrän han har kunskap om avguderiet och frågorna som tillhör den hedniska tiden, Djâhiliyyah, så att han kan undvika dem och skydda sin Tawhîd.

Härmed inser vi felet hos dem som säger att det inte är lönt att lära sig om de falska lärorna och avvisa Mu´tazilah och Djahmiyyah. Deras argument är att dessa grupper har gått bort. De säger att människorna har lärt sig Tawhîd och att det räcker. Andra säger att man inte skall lära människorna Tawhîd för att de redan är upprättade på den naturliga läggningen och uppvuxna i muslimska länder. I stället vill de att man lär dem världsliga frågor som tillverkningar, uppfinningar och nutida frågor. De anser att Tawhîd uppnås via den naturliga läggningen och omgivningen. Det finns människor som talar på det här viset. Vissa säger att människorna har lämnat bakom sig alla vidskepelser för att de är utbildade. Sålunda kan de inte falla i avguderiet mer. De menar att avguderiet rådde på den hedniska tiden när människorna var naiva. De kallar avguderiet inom dyrkan för det ”naiva avguderiet”. De anser att det sanna avguderiet är det politiska avguderiet som de också kallar för ”ledarnas avguderi”, Shirk-us-Salâtîn, och ”lagarnas avguderi”, Shirk-ul-Hâkimiyyah. Därför fördömer de inte avguderiet som sändebuden sändes för att fördöma. De fördömer endast avguderiet som berör lagarna.

Allt detta hör till Satans lömska planer mot människorna. Det är obligatoriskt för oss att ha kunskap om sanningen och falskheten för att handla utmed kunskapen och undvika falskheten.