Värdelöst argument mot Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och hans kall

Fråga: Vissa säger att Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb var inte den kunnigaste på sin tid och att det fanns förträffliga lärda som motsatte sig honom. Vad säger ni om det?

Svar: De motsatte sig även profeterna. De motsatte sig Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ och ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Poängen ligger inte i motsättningen. Det fanns ju folk som motsatte sig profeterna. Skall det då inte finnas någon som motsätter sig Shaykhen? Det är ett värdelöst tal. Det bevisar inte att den som motsätter sig Shaykhen har rätt. Tvärtom. De hade fel och Shaykhen hade rätt.