Värdelös trosbekännelse

2590 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Dödsängeln kom till en döende man utan att finna något gott i honom. Han öppnade hans hjärta utan att finna något i det. Därefter öppnade han hans mun och såg hans tunga uttala ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”. Följaktligen förlät Allâh honom till följd av Uppriktighetens ord.”

Svag och motsägelsefull.

Därefter tycker jag att hadîthen är svag och motsägelsefull då trosbekännelsen är värdelös utan tro i hjärtat. Det är bara extrema Murdji’ah som tycker annorlunda då de inte anser att tal måste ackompanjeras med tro i hjärtat.