Värdelös rekrytering

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 16-18

Jag har inte som vana att säga att många muslimer idag befinner sig i en värre situation än vad de arabiska avgudadyrkarna gjorde innan islam. Ty dagens muslimer missförstår trosbekännelsens betydelse medan de arabiska avgudadyrkarna förstod den men hädade den. De flesta muslimerna idag säger något de inte betror. De säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh utan att tro på dess betydelse som sig bör. Därför anser jag att sanna kallares första plikt är att fokusera sig på trosbekännelsen, klargöra först dess betydelse kortfattat för att sedermera förklara dess fordrade betydelse detaljerat och ingående såtillvida att de understryker att all sorts dyrkan ska ägnas åt Allâh (´azza wa djall) allena. När Allâh (´azza wa djall) återberättade avgudadyrkarnas ord:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

Vi dyrkar dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”1

gjorde Han gällande att all dyrkan som ägnas åt någon annan än Allâh innebär hädelse mot trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Således säger jag att det är fullständigt värdelöst när dagens muslimer rekryterar och samlar en massa människor och sedan överger dem i deras villfarelse utan förståelse om trosbekännelsens betydelse. Sådan rekrytering gagnar dem inte i jordelivet, än mindre i efterlivet. Vi vet ju att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som uppriktigt säger från sitt hjärta att det inte finns någon sann gud utom Allâh, förbjuder Allâh hans kropp för Elden.”

betyder att den som säger så uppriktigt hamnar garanterat i paradiset ehuru han dessförinnan straffas på grund av tidigare synder och illgärningar. Det till trots hamnar han i paradiset förr eller senare. Det gör dock inte han som uttalar trosbekännelsen utan att betro den innerligt. Till följd därav gagnas han inte alls av trosbekännelsen på Domedagen.

139:3