Varaktigheten på Safâ och Marwah

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 161

765 – Ahmad berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Sufyân, från az-Zubayr bin ´Adî, från Ibrâhîm som sade:

Vistelsen på Safâ och Marwah ska vara lika lång som läsningen av suran an-Nadjm.”

766 – Ahmad berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Abû Wâ’il, från Ibn Mas´ûd som sade medan han vandrade mellan Safâ och Marwah:

رب اغفر و ارحم، إنك أنت الأعز الأكرم

”Förlåt och benåda, Herre! Du är Den mäktigaste, Den givmildaste.”