Våra själar i Allâhs hand

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/61)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Vid Honom i Vars hand min själ ligger!”1

Det vill säga Han som tar själen och låter den förbli. Det kan också sägas Han som vägleder själen. Bådadera är korrekta. Våra själar är i Allâhs (´azza wa djall) hand. Det är Han som upplivar och avlivar och i Hans hand ligger vår vägledning och våra handlingar. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh): “Har ni inte bett?” – det vill säga nattbönen – svarade ´Alî: “Våra själar ligger i Allâhs hand.” Det är ett exempel på den andra betydelsen.

1al-Bukhârî (644).