Våra lärda lever med världens muslimer

Våra lärda som talar i radioprogrammet ”Nûr ´alâ ad-Darb” lever med alla muslimer i alla länder och inte bara i detta land (Saudiarabien). Detta lands lärda är inte lokala. De är världens lärda. Hela världen drar nytta av deras kunskap och deras utslag. Vem är det som svarar på frågorna som kommer från hela världen? De lärda! Vem är det man ringer i världen under vallfärdsperioden för upplysning? Det är de lärda!

Alltså tillhör våra lärda de kunnigaste människorna inom dagens frågor. De hör till dem som har den vidaste uppfattningen av dagens frågor. Låt oss därför leva i nuet och låta de lärda vara i fred.

Är det inte så att när man endast påpekar dem som ni kallar för ”kallare” och ”lärda”, säger ni:

”De lärdas kött är giftigt.”?

Är då de stora lärdas kött gott och ett botemedel? Allâh är fri från brister. Varför denna motsägelse? Varför? De är era lärare. Ni har studerat under dem. Trots det gör ni narr av dem och förtalar dem. Ert kött är alltså giftigt och deras är ett botemedel? Frukta Allâh, er Herre.

Man får inte förtala muslimernas lärda. De lärda är profeternas arvingar.