Våra lärda har kunskap om Fiqh-ul-Wâqi´ och Sharî´ah

Fråga: Vad säger ni om den som säger att de stora lärda saknar kunskap om de nutida frågorna och vilka faror samfundet upplever för att de är så långt borta från dagens kommunikationsmedel?

Svar: Det betyder ju att de lärda är okunniga och att han är kunnig. Det är ett vilseledande och felaktigt tal. De lärda är endast lärda för att de har kunskap om de nutida frågorna och Sharî´ah-baserade domar. Det är just de som har full kunskap om de nutida frågorna. Vad dessa okunniga beträffar, så har de varken kunskap om de nutida frågorna eller de Sharî´ah-baserade domarna.