Våra kommunister

as-Sâbûnî sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastslog hennes islam och tro efter att hon hade erkänt att hennes Herre är ovanför himlen och känt Honom för att vara i höjden och uppe. ash-Shâfi´î argumenterade med denna hadîth mot dem som tillåter bot med en otrogen slav, eftersom han ansåg att Allâh (subhânah) är ovanför Sin skapelse, Sina sju himlar och Sin tron. Det är ju så muslimerna, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, alltid har trott.”1

Detta beror på att slavinnan hade kvar sin naturliga läggning. Om du frågar ett barn var Allâh är, säger barnet att Han är ovanför himlen. Till och med boskap som får tittar upp när de avlar. Till och med djur! Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) har nämnt berättelser om hur till och med djuren tror på att Allâh är ovanför himlen.

Detta ligger i skapelsens naturliga läggning. Änglarna, människorna, djinnerna och djuren har det inristat i sig att Allâh är ovanför himlen. Ett sunt intellekt kan inte tro på något annat. Det förkastar det Mu´attilah och Djahmiyyah säger att Allâh är överallt eller varken uppe, nere, till höger eller till vänster.

De blir tvungna att antingen säga att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) är överallt – vilket är nedvärdering av Allâh – eller också döma Honom som ingenting som varken existerar uppe, nere, till höger eller till vänster. Detta stämmer överens med den kommunistiska ideologin om att Allâh (´azza wa djall) inte existerar – fjärran är Allâh från det!

1´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 178