Våra gravar i Albanien

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Fråga: Jag såg en grav där de grävt rak ned. Därefter lade de ned liket i graven och täppte igen graven med lutande brädor för att inte jord skulle hamna på liket. Med andra ord gör de så istället för att gräva en ficka (لحد) i graven. Anses det vara en ficka?

Svar: Nej, det är ingen ficka. Så gör man i kalla länder. Jag känner igen tillvägagångssättet från Albanien. Tillvägagångssättet kan emellertid inte tillämpas i alla länder, ty det måste vara speciella brädor… eller tall. Brädorna är även lackade för att bekämpa fuktskador och förmultning. Så är våra gravar hemma i Albanien. Det påminner mycket om visad vördnad för den döde då man inte vill att jord ska hamna på liket. Men som du kan se motstrider tillvägagångssättet föreskriften i den bemärkelse att det är någorlunda tillgjort.