Våra bröder israeliterna

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (2/66-67)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1

Ibn ´Abbâs sade:

Den som förnekar styre i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, är otrogen. Den som erkänner styre i enlighet med vad Allâh har uppenbarat utan att döma med det, är orättfärdig och trotsig.”

Rapporterad av Ibn Djarîr, Ibn-ul-Mundhir och Ibn Abî Hâtim.

Ibn ´Abbâs sade också:

Det är inte den otro som de tror att det är. Det är ingen otro som utesluter ur religionen. Det är en mindre otro.”

Rapporterad av al-Firyâbî, Sa´îd bin Mansûr, Ibn-ul-Mundhir, Ibn Abî Hâtim, al-Hâkim som autentiserade den och al-Bayhaqî i ”as-Sunan”.

´Atâ’ bin Abî Rabâh sade:

Det är mindre otro, mindre orättvisa och mindre trots.”

Rapporterad av ´Abd bin Humayd och Ibn-ul-Mundhir.

Ibn ´Abbâs sade:

Dessa verser uppenbarades specifikt kring judarna.”

Rapporterad av Sa´îd bin Mansûr, Abûsh-Shaykh och Ibn Mardûyah.

Liknande har återberättats från flera bland Salaf. ´Abdur-Razzâq, Ibn Djarîr, Ibn Abî Hâtim och al-Hâkim, som också autentiserade det som komma skall, rapporterade:

Verserna:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat är de orättvisa.”2

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat är trotsiga syndare.”3

kom på tal hos Hudhayfah. En man sade: ”De gäller israeliterna.” Då sade Hudhayfah: ”Ja, israeliterna är era bröder. Tror ni att allt sött tillkommer er och att allt beskt tillkommer dem? Aldrig i livet. Vid Allâh! Ni kommer att gå i deras fotspår.”

Ibn-ul-Mundhir rapporterade liknande från Ibn ´Abbâs.

15:44

25:45

35:47