Våra bröder från Ahl-us-Sunnah

Fråga: Vi har hört att vissa studenter tolkar ditt senaste manifest och det har spridits i media. I manifestet heter det att ni åsyftade några lärda och lärare i al-Madînah, framförallt Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî, Shaykh Rabî´ bin Hâdî, Shaykh Sâlih as-Suhaymî, Shaykh Sâlih al-´Ubûd, Shaykh Fâlih al-Harbî1, Shaykh Muhammad bin Hâdî samt andra aktiva studenter. Vad säger ni om dessa tolkningar? Är det verkligen dessa lärda som är åsyftade i manifestet?

Svar: Jag har förklarat mer än en gång att mitt manifest åsyftade ingen speciell. Mitt syfte var att råda allesammans. De omnämnda hör till våra närmsta män. De är våra bröder från Ahl-us-Sunnah. De är kända för riktighet, sunt tillvägagångssätt, god dogm och kall till Allâhs (´azza wa djall) religion. Det är inte de som är åsyftade. Syftet var alla lärda som må tala om varandra. Jag råder dem att inte göra det så att de inte orsakar splittring och osämja. Om någon av dem förfelar, skall det klargöras på ett allmänt vis. Och om det finns behov av att klargöra det, klargörs det. Det var syftet. Inga specifika individer var som sagt åsyftade. Syftet var alla bröder in- och utrikes. De är ålagda att råda varandra sinsemellan utan att skandalisera varandra och hamna i osämja och fientlighet.

Fråga: Vad säger ni om dessa omnämnda lärda? Rekommenderar ni ungdomarna och studenterna att gagnas av dem? De undervisar Salafs böcker och andra religiösa böcker. Det finns nämligen kallare och predikanter som säger att de är okända.

Svar: Jag har klargjort att de är våra bröder, närmsta män och Ahl-us-Sunnahs lärda. Jag rekommenderar att man studerar under dem och gagnas av dem.