Var vänlig mot din fru

Fråga: Det kan hända att det uppstår missförstånd mellan maken och makan varpå han låter bli att ligga med henne och tala med henne och när han kommer hem hälsar han inte på henne. Stämmer den handlingen överens med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah när det kommer till att ignorera hustrun? Hur är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik beträffande osämja mellan makarna?

Svar: Det är fel att det skall gå så långt mellan makarna att han ignorerar henne i sovrummet och låter bli att tala med henne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bäste av er är den som är bäst mot sin familj och jag är den av er som är bäst mot sin familj.”1

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hemma gjorde han hushållssysslorna tills att det var dags att be. En man skall inte ignorera sin fru ehuru hon gör fel. Han skall ha tålamod och härda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den troende mannen skall inte hata den troende kvinnan. Om han avskyr en av hennes karaktärer, kommer han att tycka om en annan.”2

”Ta väl hand om kvinnorna. Kvinnan har skapats av ett revben. Den snedaste biten på revbenet är den högsta. Om du skall rätta till det så kommer du att knäcka det, och om du skall låta det vara så kommer det att förbli snett. Se därför till att ta väl hand om kvinnorna.”3

Ignoreringen gör saken bara värre. Han måste härda, ha tålamod, vara vänlig mot hustrun och tala med henne i enlighet med hennes förstånd så att saker och ting blir bra. Det räcker att ge frun ett leende för att få henne på humör. Det räcker att ge frun ett bryskt ansiktsdrag för att ge henne avsmak. Mannen måste ta hänsyn till dessa situationer så att han kan leva ett harmoniskt och lyckligt liv med sin hustru.

1ad-Dârimî (2/2260), at-Tirmidhî (3895) och Ibn Hibbân (9/4177). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är främmande och autentisk.”

Hadîthen är autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (285) och (1174).

2Muslim (1469).

3al-Bukhârî (3331) och Muslim (1468) och formuleringen är Muslims.