Vår tredje fader

Ibrâhîm på syrianska betyder ”barmhärtig fader”,أب رحيم. Allâh (subhânah) har låtit Ibrâhîm vara den tredje fadern. Vår förste fader är Âdam och vår andre fader är Nûh. Alla människor kommer från hans avkomma. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ

”Och Vi gav hans efterkommande en plats [på jorden].”1

Härmed avslöjas icke-arabernas lögn när de säger att de vet varken vem Nûh eller hans barn var. De tillskriver inte sig själva honom.

Den tredje fadern är alltså fädernas fader, världens pelare, monoteisternas ledare och Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) förtrogne. Allâh har låtit profetkallet och skrifterna finnas i hans avkomma. Han är den Nåderikes förtrogne och profeternas Shaykh, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade honom när han gick in i Ka´bah och såg hur hedningarna hade gjort skulpturer av honom och hans son Ismâ´îl (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) där de sysslar med teckentydning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Må Allâh bekriga dem! De visste att vår Shaykh inte alls höll på med teckentydning.”2

137:77

2al-Bukhârî (8/14).