Vår tredje fader

Ibrâhîm (´alayhis-salâm) är vår tredje fader och monoteisternas ledare. Bokens folk kallar honom för ”världens pelare”. Alla religionsanhängare är enade om att högakta och älska honom. Hans bäste son och mänsklighetens mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ärade, högaktade, hedrade och respekterade honom. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Du bästa skapelse!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är Ibrâhîm som är det.”1

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att uppstå barfotade, nakna och oomskurna.” Därefter läste han upp:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

”Liksom Vi grep Oss an med den första skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det!”2

Den första människan som får kläder på Domedagen är Ibrâhîm.”3

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den som liknade honom mest till utseendet. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg Ibrâhîm och den som liknar honom mest är er vän.”

Det vill säga han själv. I en annan formulering står det:

”Vad Ibrâhîm beträffar så ska ni titta på er vän.”4

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade be för al-Hasan och al-Husayn det Ibrâhîm läste för Ismâ´îl och Ishâq. Ibn ´Abbâs sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade söka skydd för al-Hasan och al-Husayn (radhiya Allâhu ´anhumâ) sägande:

أُعِيذُكما بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُل شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

”Jag ber om skydd för er via Allâhs fullkomliga ord mot varje djävul och giftig varelse och mot varje ont öga.”

Han sade:

”Så brukade er fader be om skydd för Ismâ´îl och Ishâq.”5

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den förste som erbjöd gästgiveri, den förste som omskar sig och den förste som såg gråhår och sade:

”Vad är detta, Herre?” Han svarade: ”Värdighet.” Då sade han: ”Utöka min värdighet, Herre!”

1Ahmad (3/172), Muslim (2339), Abû Dâwûd (4672) och at-Tirmidhî (3349).

221:104

3al-Bukhârî (8/332).

4al-Bukhârî (6/349) och Muslim (167).

5al-Bukhârî (6/293), Abû Dâwûd (4738), at-Tirmidhî (2061), Ahmad (1/236) och Ibn Mâdjah (3525).