Var stabil och strunt i avskummet

Följeslagarna, Ahmad bin Hanbal och Ibn Taymiyyah motiverar ärliga troende till att hålla sig till sanningen och vara stabila. De skadas varken av de förgjordas stora antal eller av de vägleddas låga antal. Samlingen utgörs av den som håller sig till sanningen om det så skulle handla om en enda person. Om alla enas om osanning och du om sanning, så är det du som har rätt och utgör Samlingen.

Luras av inte slöddrets mängd. De är avskum som avskummet på en flod, sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vid Allâh! Ahl-ul-Bid´a är avskum! Folk som anammar osanning är avskum. Sanningens folk är de som följer den ehuru de är minoritet och framstår som ytterst främmande.

Var stabila, Allâhs slavar! ad-Dadjdjâl ska komma med ofattbara prövningar och tvivel. Han kommer att befalla himlen att regna och jorden att gröda. Mellan hans ögon står detك ف ر. Alla troende, läskunniga som analfabeter, kommer att kunna läsa det1. De avskum Allâh vill vilseleda kommer Han att låta följa honom. De Allâh vill stadga stadgar Han. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om Banû Tamîm:

De är mitt samfunds strävaste män mot ad-Dadjdjâl.”2

Förhoppningsvis hör det till Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) kalls frukter.

1Muslim (2933).

2Ahmad (9056), al-Bukhârî (2543) och Muslim (2525).