Var som ett bi

Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen får inte begränsa sig vid en enda lärare, hur bra, förträfflig, lärd och rättfärdig han än tror att han är. Muslimen skall vara som ett bi som flyger från träd till träd, från blomma till blomma, varifrån det tar sin nektar och sedan producerar honung som människorna botar sig med. Så skall en muslim vara. Han skall ta kunskap från alla lärda. Så gjorde Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) lärda. De kunde ha hundratals lärare var.

Det sägs exempelvis att Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) hade 1000 lärare. Huruvida det är autentiskt eller inte är irrelevant.

at-Tabarânî ordnade sin bok ”al-Mu´djam as-Saghîr” utmed sina lärares namn. Ordningen i sig är en konst. Han ordnade dem i alfabetsordning och återberättade en hadîth från varje lärare. Hur många lärare hade han? Fler än 1000. Detta är nedskrivet i hans ”al-Mu´djam as-Saghîr”. Hans mål var att memorera sina lärares namn. Annars har han tre böcker: ”al-Mu´djam as-Saghîr”, ”al-Mu´djam al-Awsat” och ”al-Mu´djam al-Kabîr”. De två förstnämnda är upplagda likadant, utmed hans lärare vill säga. Skillnaden är att han nämner mer än en hadîth från sina lärare i ”al-Mu´djam al-Awsat”. Han hade alltså fler än 1000 lärare. Så var de tidigare lärda. Varje lärd har ju något som utmärker honom av kunskap, karaktär, religiositet, rättfärdighet och liknade.