Var som Âdams son

Publicerad: 19.10.04

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/61-62)

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag fruktar Allâh, världarnas Herre.”1

Den rättfärdige mannen, vars offer hade godtagits, sade till sin broder som ville döda honom orättvist:

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ

”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig…”

Jag kommer alltså inte att bemöta dig på ditt destruktiva vis så att vi blir jämlika syndare.

إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

”…. jag fruktar Allâh, världarnas Herre.”

Jag ska inte göra det du vill göra. Istället väljer jag att härda och ha tålamod. ´Abdullâh bin ´Amr sade:

”Vid Allâh! Han var den starkaste av dem. Det enda som fick honom att hålla igen var gudsfruktan.”

Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om två muslimer drabbar samman med sina svärd hamnar både dråparen och den dräpte i Elden.” De sade: ”Vi förstår det med dråparen, men varför den dräpte?” Han sade: ”Han ville döda sin broder.”2

Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vad ska jag göra om en man kommer hem till mig och lyfter sin hand för att döda mig?” Han svarade: ”Var som Âdams son.” Därefter läste han upp:

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag fruktar Allâh, världarnas Herre.”3

Ayyûb as-Sikhtiyânî sade:

”Den förste i detta samfund som praktiserade den versen var ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh).”

15:28

2al-Bukhârî (31) och Muslim (2888).

3Autentisk enligt al-Albânî i ”Djâmi´-us-Sahîh” (2431).