Var skall blicken vara under Qunût?

Publicerad: 2012-08-10
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Liqâ’ ash-Shahrî (42 B)

 

Fråga: Under Qunût lyfter den bedjande på händerna. Var skall han titta? Skall han titta upp eller på platsen där han gör Sudjûd?

Svar: Det är inte tillåtet att titta upp. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd den bedjande att titta upp. Det är respektlöst mot Allâh att titta upp under bönen. Var ödmjuk.

När han tar upp händerna för att tillbe, tittar han framför sig. Han skall inte titta ner. Dessutom kommer händerna att vara i vägen och hindra honom det.