Var Salafî, stadig som ett berg!

Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî

al-Qutûf ad-Dawânî, sid. 192

al-Qahtânî (rahimahullâh) sade:

O Sunnî, mottag min uppmaning

och råd bröderna samma sak

Han tilltalar sina bröder Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. En muslim hedras av att bli kallad för ”Sunnî”, ”Salafî”, anhängare till Salaf, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Ahl-us-Sunnah, Ahl-ul-Hadîth och dylika ädla namn som sekter kan känna sig obekväma med. Se därför till, du Salafî, att vara stadig som ett berg och bry dig inte om andras oväsen och skrik. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är de som vidhåller sanningen ehuru du skulle vara ensam, vilket ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade. Håll fast vid Sunnah och var Salafî på den Raka vägen.

Håll fast vid Sunnah, du Sunnî, och beträd dess väg. Den vägen leder till paradiset. Råd dina troende bröder att beträda samma väg. Säg det till alla du träffar, känner eller förmår att nå ut till. Det är vad vi är påbjudna. Det krävs av oss att klargöra detta för alla bröder som följer Salafs och Ahl-us-Sunnahs väg och associerar sig med den. Bry dig inte om dem som vänder ryggen åt detta namn eller skräms med det. Bry dig inte heller om den som anammar det namnet utan att leva upp till det. Poängen ligger i realia, inte i påståenden och förfalskningar.