Var ren

al-Bukhârî sade:

661 – Qutaybah berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss, från Humayd som sade:

”Anas blev frågad om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bar ring. Han svarade: ”Ja. En natt sköt han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp på ´Ishâ’ till halva natten. Efter att han hade bett vände han sig mot oss och sade: ”Människorna har bett och sover. Vad er beträffar, så var ni i bönen medan ni väntade på den.” Det är som att jag tittar på hans glänsande ring.”1

Hadîthen bevisar att ringar är lovliga. Ringen skall dock vara av silver, inte guld. Guldringar är förbjudna för män, vilket har bekräftats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)2.

Hadîthen bevisar också att den tillfrågade får svara mer än på bara frågan. Anas blev frågad om ring medan han svarade mer därtill.

Hadîthen bevisar också att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ring var ren. Det innebär att man skall ha rena skor, rena kläder och ren ring. Allt som är förknippat med en skall vara rent. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om mannen som vill ha rena skor och rena kläder, sade han:

”Allâh är vacker och älskar skönhet.”

Det vill säga att Han älskar försköning.

1Muslim (222).

2al-Bukhârî (5175) och Muslim (2066).