Vår profets Sunnah i Ramadhân

Den som bryter den fastandes fasta får tvivelsutan lika stor belöning som han. Ramadhân är välgörenhetens och de bundna bandens månad. Detta är tålamodets och sympatins månad. Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den givmildaste människan och han var som givmildast i Ramadhân. Han brukade träffa Djibrîl som läste Qur’ânen med honom. När han såg nymånen bad han om tro och säkerhet. Det hörde till hans Sunnah att påskynda fastebrytandet och skjuta upp på frukosten innan fastan. Se därför till att värna om hans Sunnah och rätta er efter hans vägledning för att få än större belöning i nästa liv. Akta er för att fördärva denna dyrkan med synder. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh har inget behov av att en person låter bli att äta och dricka om han inte lämnar lögn och handlingar enligt den och synder.”