Var profetens uteblivna begravningsbön för gäldenären specifik för honom?

Fråga: Var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uteblivna begravningsbön för den gäldenären specifik för honom? Varför frågar inte vissa imamer om den dödes tillstånd innan begravningsbönen?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad inte begravningsbönen för gäldenären som dog skuldsatt. Men när Allâh hade berikat honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade han:

”Jag tar på mig gäldenärens skuld.”1

Följaktligen bad han begravningsbönen för gäldenärerna och betalade deras skulder.

Beträffande alla andra, så är sakfrågan detaljerad. Om en inflytelserik person i samhället låter bli att be begravningsbönen för gäldenären så att människorna tar åt sig och reducerar lånen, så skall han låta bli att be begravningsbönen och rätta sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Och om en person är en i mängden vars uteblivna begravningsbön inte kommer att få människorna sluta låna och som i stället bara komma att förtalas och smädas, så skall han inte låta bli att be den. Det finns alltså en skillnad mellan den inflytelserike personen vars handling praktiseras av de andra och lekmannen som inte har samma värde och som bara kommer att förtalas och smädas. Han skall inte låta bli eftersom han inte behöver det.

1al-Bukhârî (6731) och Muslim (1619).