Var profeten vilsen enligt Mu´attilah?

Fråga: Vissa som förnekar Allâhs egenskaper sprider tvivel om Allâhs höghet. Ett av dem är att det inte är tillåtet att fråga var Allâh är eftersom det är en fråga som endast ställs om en plats. Hur pass stämmer det?

Svar: Alltså var sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vilsen när han frågade slavinnan:

”Var är Allâh?”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”1

Alltså hade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fel när han ställde den frågan. Allâh (subhânah) är ovanför himlen, i höjden, upprest över tronen, vilket Han själv har sagt. Anser den här personen enligt sin troslära att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde fel? Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden [rämna under er och] uppsluka er? Se hur den [redan] skälver och skakar!”2

Han talar om Sig själv. Allâh (subhânah) är ovanför himlen, uppe, ovanför Sina himlar, upprest över Sin tron. Var är Han annars? Blandad med skapelsen? Det är otro. Den som anser att Allâh är inkarnerad i skapelsen och beblandad med skapelsen är otrogen därför att han inte rentvår Allâh från att vara blandad med människorna och i smutsiga platser, toaletter och dass. Säger han att Allâh är överallt?

1Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.

267:16