Vår plikt gentemot satirteckningarna

Muslimerna som bor i de otrogna länderna är skyldiga att fördöma dessa orättfärdiga och angripande hedningar på ett föreskrivet vis. De skall skriva till landet och till tidningen som trycker karikatyrerna. Varje grupp skall skriva och de skall skriva mycket. De skall skicka sina skriftliga protester till landets premiärminister.

De islamiska länderna skall också skicka in sina protester och förklara att islam tar avstånd från den extrema illgärningen. De skall ta tillbaka sina ambassadörer från landet som karikatyrerna har ritats i samt skicka hem det landets ambassadörer.

Den muslimska minoriteten i Skandinavien och Europa skall skriva sina protester. Även om de skall visa sin frustration över handlingen så måste de förbli lugna och tålmodiga. De skall inte låta idioterna i de länderna ha ett skäl till att ge sig på muslimerna.