Vår plikt gentemot krigen i den islamiska världen

Fråga: Dagens islamiska värld är genomsyrad i krig och prövningar. Vad är vi skyldiga gentemot krigen i de islamiska länderna?

Svar: Att ni undviker dem och låter bli att medverka i dem. Håll er borta från dem. Be Allâh skona er från dem. Ni är även skyldiga att upplysa muslimerna i ert land och råda dem som tar emot råd. Det är Allâh (djalla wa ´alâ) som skänker framgång.