Var på kropp och kläder

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/112)

Flera lärde anser att var är rent, citerade Abûl-Barakât. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) kunde lämna bönen på grund av blod men inte på grund av var. Liknande rapporteras från al-Hasan. Abû Midjlaz blev frågad om var som hamnar på kropp och kläder varvid han svarade:

Det är inget. Allâh nämnde blod till skillnad från var.”

Ishâq bin Râhûyah sade:

Allt annat än blod är som stinkande svett och dylikt. Och det ålägger inte tvagning.”

Ahmad (rahimahullâh) blev frågad om han såg likadant på blod och var. Han svarade:

Nej. Folk är eniga om blod, oeniga om var.”

En annan gång sade han:

Jag tycker att var är mildare än blod.”