Var okänd

al-Khallâl sade: ´Abdullâh bin Ahmad underrättade oss: Yazîd bin ´Abdillâh al-Asbahânî underrättade mig: Ismâ´îl bin Yazîd al-Asbahânî berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Ash´ath berättade för oss: Jag hörde al-Fudhayl säga:

”Vad som kännetecknar en persons avhållsamhet från människorna är att han varken tycker om att hyllas av dem eller bryr sig om att fördömas av dem. Om du klarar av att vara okänd, skall du vara det. Vad skadar dig att vara okänd? Vad skadar dig att inte hyllas? Vad skadar dig att människor fördömer dig om du är berömvärd hos Allâh? Den som vill nämnas kommer inte att nämnas. Den som hatar att nämnas kommer att nämnas.”