Var och en betalar sin Zakât-ul-Fitr

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/261)

Fråga: Jag är en singel yngling som bor med sina föräldrar. Är det min fader som ska betala min Zakât-ul-Fitr eller ska jag betala den med mina egna pengar?

Svar: Zakât-ul-Fitr är obligatorisk att betala. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade muslimska slavar och fria, män och kvinnor, små och stora, att betala Zakât-ul-Fitr i form av en Sâ´ dadlar eller en Sâ´ korn, och att den skulle betalas innan människorna begav sig till bönen.”1

Precis som alla andra plikter, tilltalas var och en även av denna plikt. Du tilltalas att betala din egen Zakât-ul-Fitr ehuru du har en fader eller en broder. Makan tilltalas att betala sin egen Zakât-ul-Fitr ehuru hon har en make. Men om mannen i huset vill betala Zakât-ul-Fitr för hela sin familj, är handlingen harmlös. Så om fadern försörjer sin son och vill betala Zakât-ul-Fitr för honom, är hans handling harmlös.

1al-Bukhârî (1503) och Muslim (984).