Var och en återuppstår som han dog

Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Varje tjänare återuppstår i det tillstånd som han var.”1

´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Om Allâh vill straffa ett folk, drabbar straffet den som är bland det. Därefter återuppstår de utmed sina avsikter.”2

I al-Bukhârîs formulering står det:

”När Allâh straffar ett folk, drabbar straffet den som är bland det. Därefter återuppstår de utmed sina handlingar.”3

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Honom i vars hand min själ ligger. Ingen såras för Allâhs sak, och Allâh vet bättre vem som såras för Hans sak, utan att han kommer på Domedagen medan blod rinner från hans sår. Färgen har blodets färg och doften har myskens doft.”4

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) berättade att en man var Muhrim tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han föll ned från sin kamel och dog. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Tvätta honom med vatten och brakved och linda in honom i hans två klädesplagg. Rör inte vid honom med parfym och täck inte hans huvud. På Domedagen kommer han sannerligen att återuppstå samtidigt som han läser Talbiyah.”5

Abû Mâlik al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jämmer hör till den hedniska tidens drag. När en jämrande kvinna dör ger Allâh henne ett klädesplagg av eld och en klänning av en eldslåga.”6

I Muslims formulering står det:

”En kvinna som jämrar sig och inte ångrar sig innan döden, kommer att återuppstå på Domedagen iklädd kläder av beck och klänning av skabb.”7

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

”De som livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen] lika ostadiga på benen som den som Djävulen med sin beröring slagit med vansinne.”8

Vissa Qur’ân-tolkare sade att de kommer att uppstå ur gravarna på det här viset. Denna åsikt har Ibn ´Abbâs, Mudjâhid, Ibn Djubayr, Qatâdah, ar-Rabî´, adh-Dhahhâk, as-Suddî, Ibn Zayd och andra9.

Andra sade att det betyder att var och en får en djävul som stryper honom.

Alla sade att han återuppstår som den galne som ett straff och för att alla på Samlingsplatsen skall hata honom. Allâh kommer att låta detta utgöra ett tecken för den som livnärde sig på ränta. Dessa människor har livnärt sig på ränta som blev tung i deras magar. När de återuppstår ur sina gravar, faller de på grund av sina väldiga magar och deras tyngd.

1 Muslim (2878).

2 Muslim (2879).

3 al-Bukhârî (6649).

4 al-Bukhârî (2649) och Muslim (1876).

5 al-Bukhârî (1208) och Muslim (1206).

6 Ibn Mâdjah (1581).

7 Muslim (934).

8 2:275

9 Se Ibn Kathîrs ”Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm” (1/327).