Var mot Salaf som du är mot dina föräldrar

Ibn ´Aqîl nämnde att såsom det är obligatoriskt att ha överseende med föräldrarnas misstag så är det även obligatoriskt att ha överseende de tre generationernas misstag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem:

”De bästa människorna är min generation, därefter den som kommer efter den och därefter den som kommer efter den.”1

Om vi liknar dem vid föräldrarna så är vi skyldiga att vörda dem och respektera dem på samma sätt som vi gör med våra föräldrar.

1Ahmad (4/267).